· 

Få 3 gratis advokat tilbud

Hvad laver en familieadvokat?

En times møde med en famileadvokat inden I gifter jer, er godt givet ud. På et sådan møde gennemgår advokaten jeres økonomiske situation og rådgiver omkring evt. ægtepagt og særeje. Mødet varer typisk en times tid, hvor alle de kedelige, men fornuftige, overvejelser, som er med til at forebygge ubehagelige overraskelser kommer på bordet.

Familieadvokaten kan også være en god støtte, hvis forholdene hos Jer hver især eller ægteskabet eller partnerskabet ændrer sig. Det kan være, hvis I får børn, en af jer arver, køber hus eller etablerer virksomhed. Loven kan også have ændret på forudsætningerne for tidligere aftaler og forventninger.

En kompetent familieadvokat kan hjælpe dig igennem de praktiske problemer i en svær situation. Advokaten hjælper og rådgiver i forbindelse med skilsmisse, erstatningssager, dødsfald osv. ligesom han kan assistere ved udarbejdelse af testamenter. En advokat i Horsens hjælper med at dele boet

 

Advokater hjælper deres klienter i mange forhold f.eks:

  • Advokatundersøgelser
  • Corporate Compliance
  • Familiehandler
  • Hundeskader
  • Kinesisk-danske retsforhold

Vær detaljeret og få et skarpere tilbud fra advokater. Beskriv så præcist som muligt, hvorfor du vil have advokatassistance. Du må dog ikke anføre personfølsomme oplysninger som f.eks. navne, adresser og den slags. Din sag fremsendes herefter til de advokatfirmaer og selvstændige advokater, vi har i vores database.

Maksimalt tre advokater fra Viborg kan ringe dig op med henblik på yderligere informationer eller for at byde på opgaven. Det er aldeles gratis og uforpligtende at oprette en advokatsag og du behøver ikke at sige ja tak til nogen af tilbuddene, hvis du ikke er tilfreds med dem.

 

Få 3 gratis advokat tilbud med stor rabat

Tilsvarende U l996.1267, hvor det antages, at kendelse om gældssanering for den ene ægtefælle ikke medførte bortfald afet forinden hos den anden ægtefælle i medfør af KSL § 72, stk. 2 foretaget udlæg. Uden for området af opkrævningslovens § 12 kan der ikke være tvivl om, at regleme om solidariske skyldforhold finder normal anvendelse, hvis begge ægtefæller hæfter for et krav, jævnfør fx U l993.216, hvor en advokat tilbud fordring måtte medtages fuldt ud hos hustruen ved beregning af nedsættelsesprocenten ved gældssanering, selv om manden havde stillet pant for fordringen.

Over for det offentlige er ægtefællerne forpligtet til at forsørge hinanden, jævnfør lov om aktiv socialpolitik § 2. Har det offentlige ydet hjælp til forsørgelse, indtræder det i en eventuel ret til at kræve underholdsbidrag efter tilbud reglen i samme lov § 97. Derimod kan det offentlige, hvis der er ydet hjælp til den ene ægtefælle med tilbagebetalingspligt, ikke kræve beløbet tilbagebetalt af den anden ægtefælle, jævnfør U 1985.522 H og U l996.1608. Ved særlig hjælp til terminsydelser hæfter ægtefællerne dog nu solidarisk, jævnfør nærmere bestemmelsen i lov om aktiv socialpolitik § 92.